Suldal Kullturhus
check
Verifisert oppføring

Suldal Kullturhus

Kulturhuset for Suldal ligger sentralt på Sand i Ryfylke, og her er det bl.a. bibliotek, bowlinghall og en flerbrukssal med 300 sitteplasser for teater, kino, konserter, konferanser o.l. Uteamfi tegne...

Read more
event Åpningstider:
Mon-Wed, 10:00 - 16:00
Thurs, 10:00 - 18:00
Fri, 10:00 - 16:00
Sat, 10:00 - 15:00
Sun, 11:00 - 15:00
Next event
Found none activities
Reviews
Reviews (0)
Thanks! Your question has been successfully submitted. Now, sit back and wait for answers from the community!

Thanks! Your review has been successfully submitted