OP kode: 660917

LittfestBergen: Det han sa | What he said

Korleis har ideen om at menn er det såkalla «sterke kjønn» fått feste? Er dei biologiske skilnadene mellom kjønna så store som ein skulle tru, eller har vi rett og slett latt oss lure av...

Ledige tidspunkt

Fre 15/02 2019 kl. 17:00
Litteraturhuset i Bergen
LittfestBergen: Det han sa | What he said
  • Oversikt
  • Kart
  • Omtaler (0)
  • Spørsmål

Korleis har ideen om at menn er det såkalla «sterke kjønn» fått feste? Er dei biologiske skilnadene mellom kjønna så store som ein skulle tru, eller har vi rett og slett latt oss lure av språket?

I boka Inferior – How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story viser forskingsjournalisten og forfattaren Angela Saini korleis fordomsfulle haldningar har prega forskinga på biologi og kjønn. Forfattar og lingvist Helene Uri har i si Bragepris-løna bok Hvem sa hva?, undersøkt korleis kjønnsforskjellar blir danna og oppretthalde gjennom språket. Dei møtest til samtale under leiing av litteraturvitar og kjønnsforskar Kari Jegerstedt.

Samtalen vil vere på engelsk.

Om du legg fem eller fleire billettar til LittfestBergen-arrangement i handlekorga og betalar for dei samtidig, får du automatisk 20 prosent rabatt.Sjå alle festivalarrangementa [https://littfestbergen.linticket.no]

Omtaler (0)

Takk! Ditt spørsmål er nå registert. Forhåpentligvis vil noen legge ut et svar om kort tid. Du får en e-post når spørsmålet ditt blir besvart.

Takk! Din omtale er nå registrert og du har nå fått 15 poeng som takk! Fortsett den gode jobben!

Spørsmål (0)

Takk! Ditt spørsmål er nå registert. Forhåpentligvis vil noen legge ut et svar om kort tid. Du får en e-post når spørsmålet ditt blir besvart.

Takk! Din omtale er nå registrert og du har nå fått 15 poeng som takk! Fortsett den gode jobben!